• Quy trình nghiệp vụ hợp nhất

Các quy trình nghiệp vụ của các hệ thống đều là những quy trình tiên tiến theo những quy chuẩn chung của quốc tế đồng thời đáp ứng toàn diện những yêu cầu đặc thù của Việt Nam.

Các phân hệ luôn có sự phối hợp và kết nối với nhau để tạo nên một quy trình chuẩn.

  • Khả năng hợp nhất các hệ thống con lại với nhau khi 1 tài khoản có thể đăng nhập toàn hệ thống (SSO).
  • Phân quyền chức năng, phân quyền truy cập dữ liệu chi tiết đến từng vai trò, người dùng tùy theo nghiệp vụ, người quản trị có thể tùy chỉnh.
  • Hệ thống đa ngôn ngữ theo nội dung đáp ứng được cả những doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh với nước ngoài.
  • Tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search) thông tin linh động, có thể chỉ cần nhập từ khóa hệ thống sẽ tìm kiếm theo tất cả các tiêu chí mà không phải thao tác nhập hay chọn thêm.
  • Tính đặc thù và độ phức tạp của vấn đề quản trị

Cyber là giải pháp được tích lũy, kế thừa phát triển đổi mới sáng tạo qua nhiều năm ở các doanh nghiệp khác nhau nên đã giải quyết hết các vấn đề phát sinh riêng mang tính đặc thù khiến cho việc vận hành được ổn định.

  • Khả năng tùy biến

Hệ thống phần mềm được thiết kế theo mô hình quốc tế tiên tiến nhất hiện nay, có thể bổ sung thêm các phân hệ, tính năng.

Các công thức tính toán động (có thể thay đổi công thức tính) điển hình là công thức tính lương.

Hệ thống báo cáo động cho phép người dùng tùy biến các mẫu báo cáo.

  • Hệ thống có khả năng truy vấn, xử lý lượng dữ liệu lớn với tốc độ nhanh chóng.