Thông tin nhân sự là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp bởi vậy luôn cần có cơ chế giám sát và bảo mật thông tin ở mức độ tối đa. Phân hệ Quản trị Hệ thống là chìa khóa đảm bảo việc vận hành, sử dụng toàn bộ hệ thống luôn được giám sát, đảm bảo dữ liệu luôn được an toàn qua khả năng phân quyền nhiều cấp và khả năng lưu vết truy cập, lưu vết thao tác một cách rất chặt chẽ.

 

 

  • Quản lý tài khoản: Quản lý tất cả các tài khoản người dùng hệ thống. Cho phép thiết lập lại mật khẩu người dùng dễ dàng. Hệ thống cũng cho phép bộ phận quản trị cấp phát tài khoản người dùng theo cơ chế Yêu cầu/Cấp phát.
  • Quản lý nhóm người dùng: Cho phép quản lý người dùng theo nhiều nhóm người dùng khác nhau tùy vào vai trò của từng nhóm người dùng.
  • Phân quyền sử dụng: Phân quyền chặt chẽ đến từng chức năng, từng vùng dữ liệu của hệ thống, đảm bảo mỗi người dùng chỉ được quyền truy cập đúng với chức năng và quyền hạn của mình. Hệ thống hỗ trợ phân quyền theo 2 cách: Phân quyền theo Tài khoản và Phân quyền theo Nhóm người dùng làm cho việc phân quyền vừa linh hoạt vừa chặt chẽ.
  • Mã hóa: Mã hóa tất cả các dữ liệu quan trọng của người dùng cũng như mã hóa đường truyền theo chuẩn SSL đảm bảo hoàn toàn tính an toàn của hệ thống.
  • Cơ chế bảo mật nâng cao: Cho phép thiết lập nhiều cơ chế bảo mật nâng cao như thiết lập thời gian được/không được phép truy cập, dải IP được/không được phép truy cập, …
  • Khả năng tích hợp: Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác thông qua cơ chế đăng nhập một lần (SSO).
  • Theo dõi và lưu vết: Cho phép theo dõi và lưu vết truy cập, lưu vết thao tác trên toàn hệ thống của từng người sử dụng. Dễ dàng quản lý việc sử dụng hệ thống của toàn bộ nhân viên trong công ty.
  • Sao lưu và phục hồi: Cho phép sao lưu dữ liệu thường xuyên, dễ dàng phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra. Đảm bảo hệ thống nhanh chóng được khắc phụ kể cả khi gặp sự cố về kỹ thuật.