Quản lý chặt chẽ thời gian và công làm việc của nhân viên theo từng đơn vị. Cho phép thiết lập kỳ công, các loại ca làm việc, ngày nghỉ lễ cũng như việc đăng ký ca, đăng ký nghỉ, đăng ký làm thêm giờ, … được thực hiện một cách dễ dàng và linh hoạt. Xử lý triệt để hai loại hình chấm công: Công thủ công (chấm công tay) và Công tự động (chấm công máy) giúp việc quản lý công làm việc của nhân viên được dễ dàng và chính xác.

 • Thiết lập và cấu hình: Cho phép thiết lập ký hiệu công, ca làm việc, ngày nghỉ lễ, … một cách nhanh chóng và đơn giản. Hệ thống cũng cho phép quy định nguyên tắc chấm công, cấu hình máy chấm công cũng như theo dõi tình trạng tất cả các máy chấm công của toàn công ty.
 • Tích hợp hệ thống: Tích hợp chặt chẽ, logic với phân hệ Quản lý hồ sơ nhân sự (Profle) và phân hệ Tiền lương (Payroll).
 • Tích hợp máy chấm công: Hỗ trợ tích hợp với nhiều loại máy chấm công khác nhau như thẻ từ, thẻ vân tay, thẻ đục lỗ, … Tự động kết nối chuyển/tải dữ liệu từ máy chấm công lên hệ thống.
 • Xếp ca làm việc: Hỗ trợ xếp ca làm việc cho từng nhân viên hoặc cho nhiều nhân viên cùng lúc làm cơ sở để tự động chấm công dựa trên những quy định đã được thiết lập và dựa theo ca làm việc đã được xếp cho nhân viên.
 • Đăng ký thời gian làm việc: Dễ dàng thực hiện việc đăng ký làm thêm giờ (OT), đăng ký nghỉ, đăng ký đi muộn, về sớm. Việc phê duyệt các đăng ký về thời gian làm việc của nhân viên cũng được thực hiện chặt chẽ qua nhiều cấp phê duyệt.
 • Quản lý đi muộn về sớm: Quản lý linh hoạt giờ ra/vào công ty, theo dõi việc đi muộn/về sớm cũng như tổng số giờ làm việc thực tế của mỗi nhân viên theo ngày, theo tuần, hoặc theo tháng.
 • Thiết lập bù công: Cho phép thiết lập bù công cho nhân viên trong trường hợp chấm thừa hoặc thiếu công.
 • Quản lý nghỉ bù: Quản lý và theo dõi nghỉ bù làm thêm của các nhân viên theo từng tháng của từng đơn vị.
 • Quản lý phép năm: Hỗ trợ nhân viên tính phép năm theo từng thời điểm, giúp nhân viên nắm bắt được tổng số phép của năm, tổng số phép đã dùng, tổng số phép còn lại của năm trước, dự tính quỹ phép trong năm, …
 • Quản lý bảng công: Quản lý chi tiết bảng công (time-sheet) của nhân viên theo từng kỳ công.
 • Theo dõi thâm niêm: Cho phép theo dõi thâm niên của từng nhân viên trong toàn công ty một cách chính xác.