Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của Microsoft với kiến trúc theo chuẩn quốc tế dễ dàng mở rộng, tùy biến, bảo trì. Đặc biệt kiến trúc này của Cyber được tích hợp thêm khả năng hợp nhất các hệ thống con lại với nhau khi 1 tài khoản có thể đăng nhập toàn hệ thống (SSO), phân quyền động các chức năng, phân quyền truy cập dữ liệu, hỗ trợ đa ngôn ngữ theo nội dung, tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search) và các kỹ thuật khác để đảm bảo cho giải pháp hợp nhất hoạt động chính xác theo thiết kế. Đây là yếu tố đặc biệt giúp cho Cyber có ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các hệ thống khác của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam hiện tại.

Nhờ đó Cyber có thể đi sâu vào tính tổng thể của giải pháp, từ đó giúp doanh nghiệp có thể triển khai nhiều hệ thống nghiệp vụ khác nhau trong một giải pháp. Vì vậy Cyber rất phù hợp với mô hình doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên, nhiều công ty con, nhiều chi nhánh, nhiều cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

  • Nền tảng đảm bảo sự đồng bộ hợp nhất giữa các hệ thống nghiệp vụ khác nhau.
  • Hệ thống đảm bảo vận hành 24/7.
  • Mức độ bảo mật cao với các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn quốc tế.
  • Phân quyền động các chức năng và phân quyền truy cập dữ liệu chi tiết đến từng vai trò, người dùng.
  • Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, truy cập ổn định ngay cả với lượng dữ liệu lớn.
  • Khả năng lưu vết, sao lưu và phục hồi dữ liệu thuận tiện giúp cho việc quản trị và bảo trì hệ thống đơn giản và an toàn.