Quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp phần mềm để bổ sung phân hệ, chức năng hoặc phát sinh nhu cầu hiệu chỉnh nghiệp vụ cũng như chức năng của phần mềm để phục vụ hoạt động đặc thù của doanh nghiệp xin vung lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.