Hệ thống Báo cáo cung cấp gần 100 loại báo cáo khác nhau phục vụ đầy đủ các công tác tác nghiệp của doanh nghiệp cũng như yêu cầu báo cáo lao động của các cơ quan nhà nước. Hệ thống cho phép tùy chỉnh, bổ sung các báo cáo tùy thuộc mục đích và đặc thù nghiệp vụ riêng của từng doanh nghiệp một cách dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt.

 

 

  • Báo cáo tuyển dụng: Cung cấp nhiều loại báo cáo về tình hình tuyển dụng như: Báo cáo kế hoạch tuyển dụng, báo cáo chi phí cho từng đợt tuyển dụng, …
  • Báo cáo BHXH, BHYT: Hỗ trợ truy xuất các báo cáo BHXH, BHYT theo đúng mẫu do nhà nước quy định. Dễ dàng cập nhật mẫu báo cáo mới nhất theo quy định mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp phần mềm.
  • Báo cáo nhân sự: Cho phép phân tích, thống kê tình hình nhân sự của công ty như: Báo cáo phát triển nhân sự, báo cáo biến động nhân sự, …
  • Báo cáo Công – Lương: Hỗ trợ truy xuất nhiều loại báo cáo về bảng công, bảng lương của nhân viên. Từ đó giúp việc quản lý hiệu quả công việc của nhân viên cũng như quản lý chi phí nhân sự hàng tháng, hàng năm được chính xác.
  • Báo cáo tình hình Đào tạo – Đánh giá nhân viên: Cho phép truy xuất các báo cáo về tình hình đào tạo và các đợt đánh giá nhân viên. Từ đó làm cơ sở để quản lý, lên kế hoạch đào tạo phù hợp cũng như thay đổi nhân sự được kịp thời.
  • Định dạng fle báo cáo: Hệ thống hỗ trợ việc truy xuất báo cáo dưới nhiều định dạng fle như Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), Acrobat (.pdf).