• Triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm được thực hiện tại cơ sở của khách hàng.
  • Hình thức hỗ trợ: Đào tạo hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ trực tuyến, qua điện thoại, emai.

Thông tin liên hệ

  • Điện thoại:
    • 0965 898 040 (Mr. Đức)
    • 0166 365 8638 (Mr. Kiên)
  • Email: info@ecore.vn