• Bảo hành
    • Thời gian bảo hành: 12 tháng.
    • Phạm vi bảo hành: tất cả các lỗi phát sinh ở phần mềm.
  • Bảo trì
    • Thời gian bảo trì: 24 tháng.
    • Phạm vi bảo trì: nằm trong phạm vi chức năng của phần mềm.

Quý khách có nhu cầu bảo hành, bảo trì thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!